Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Op dinsdag 9 januari 2024 organiseren de decanen van een aantal vmbo-scholen een voorlichtingsavond verzorgd door een groot aantal MBO-opleidingen uit Eindhoven en omgeving voor leerlingen van klas 3 en hun ouders/verzorgers.

De voorlichtingsavond vindt plaats op het Summa College, locatie Willem de Rijkelaan 3 in Eindhoven. Let wel: deze avond wordt NIET georganiseerd door het Summa College!

Onderstaande decanen zijn tot dit gezamenlijke initiatief gekomen, omdat het voor de vervolgopleidingen onmogelijk is op elke school afzonderlijk hun voorlichting te geven.
De informatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen zelf.
Wij vinden deelname aan deze avond als voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding zéér belangrijk en verwachten daarom dat iedereen deelneemt!
Als een leerling niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken bij de decaan.

Er zijn in totaal vier voorlichtingsrondes van 35 minuten tussen 19:00 en 21:45 uur.
Je kunt je tot en met 12 december online aanmelden met behulp van de link die je per e-mail toegezonden krijgt.
Een eventuele mutatie is bespreekbaar met je decaan.

Een schema met hoe laat welke voorlichting waar te bezoeken is, wordt even voor de Kerstvakantie naar het bij ons bekende e-mail adres gestuurd.

Let wel: deelname is voor alle leerlingen een verplichte LOB-activiteit. Je bezoek wordt ter plaatse geregistreerd.

Met vriendelijke groet,

De decanen van de organiserende scholen:

Mw. Brummans - Strabrecht College, Geldrop
Mevr. Baten - Aloysius/De Roosten, Eindhoven
Mw. Lazaar en mw. Martens - Vakcollege Eindhoven
Mevr. Adriaans en mevr. Vreijsen - Nuenens College
Dhr. Walraven - Sint-Joriscollege, Eindhoven
Mevr. Slagboom - Olympia vmbo Eindhoven
Mevr. Rongen - Montessori College, Eindhoven
Mevr. Van den Broek - Yuverta, Eindhoven